Fushat e Ekspertizes Ligjore te Studios Lico & Associates

STUDIO LIGJORE LICO & ASSOCIATES

Studio ligjore "Liço & Associates" drejtohet nga Av. Nd. Loren Liço, në bashkëpunim me stafin e specializuar gjithësecili në fushën përkatëse, Administrative, Civile, Penale, Kushtetuese, etj...

Këshillime dhe përfaqësim në fushën e të drejtës së pronësisë dhe tregëtare.

Këshillime dhe përfaqësim në fushën e të drejtës së pronësisë dhe tregëtare.Zgjidhje të konflikteve, duke mbajtur parasysh parimet e vendosura nga legjislacioni shqiptar dhe parimet e të drejtës ndërkombetare në mbrojtjes e të drejtës së pronësisë, me qëllim krijimin e një praktike të drejtë dhe afatgjatë.

Shërbime të plota në në procesin e liçencimit, regjistrimit, përzgjedhjen e formës më të përshtatshme tregtare për të ushtruar aktivitetin shtetas vendas dhe të huaj, si dhe zgjidhjen e konflikteve gjatë ushtrimit të aktivitetit dhe të pronësisë intelektuale.

Keni nje rast te tille !
Na shkruani per nje keshille falas :

Emri

Email

Mesazhi Juaj

Këshillime e përfaqsim për përfitim të demshperblimit nga aksidentet .

Këshillime e përfaqsim për përfitim të demshperblimit nga aksidentet . Liço & Associates është i përkushtuar për të ndihmuar të dëmtuarit nga aksidentet për të marrë shërimin më të mirë të mundshëm financiar. Ne luftojmë fort për të ndjekur e mbrojtur pretendimet në emër të individëve që janë të dëmtuar nga pakujdesia dhe sjellja e gabuar të të tjerëve. Ndërkohë ne kemi konstatuar se nuk ka asnjë sasi parash te mjaftueshme që të mund të kompensojë viktimat nga lëndimet e tyre. Liço & Associates është i përkushtuar për të luftuar fuqishëm për interesin e klientëve tanë dhe për kompensimin që klientët tanë meritojnë.
Per ti përkeqësuar gjërat edhe më keq, shumë njerëz, pasi përjetojnë një dëmtim traumatik, e gjejnë veten në një luftë kundër biznesit dhe kompanive të mëdha të sigurimit. Mos hezitoni te na kontaktoni nëse ju gjendeni ne nje aksident. Mos neglizhoni e mos abuzoni me shendetin e te drejten tuaj, sado pak te demtuar te gjendeni pas nje aksidenti. Fusha jone e ekspertizes mbeshtetet nga specialistet me te mire te kesaj fushe. Na lejoni t’ju japim kohen qe te kujdeseni per shendetin tuaj, nderkohe qe ne kujdesemi, qe ju te merrni cdo shpenzim dhe demshperblim qe meritoni. Stafi I kualifikuar I studios, do t’Ju asistoje me tranparence, duke perfaqesuar te drejtat tuaja ne cdo instance.
Në mënyrë që të paraqesni një padi per lëndime personale , duhet të keni vuajtur dëme që kane një sasi shpenzimi bashkangjitur. Kjo sasi shpenzimi është quajtur " dëm " . Por ka më shumë për të perfshire se dëmet që ju keni të drejtë të kërkoni si dem qe ka ardhur nga faturat e mjekut. Vetëm një avokat me përvojë ne fushen e lëndimeve personale, mund t'ju thote me siguri se sa para mund të jete në gjendje të mbulojë kompania e siguracionit për lëndim tuaj. Nese jeni gjendur ne nje makinë në momentin e një aksidenti, ju jeni titullar I te njejtit mbulim te te drejtave tuaja, qe kompania e siguracionit ka edhe per pronarin e makines. Faturat Mjekësore - Faturat mjekësore shtohen shumë shpejt! Dhe dëmet e rikuperueshme në këtë kategori, përfshijnë çdo gjë nga ambulancë dhe kujdesin e urgjences të qëndrimeve në spital, tarifat laboratorike, ndjekien nen kujdesin e mjekut, recetat, terapi dhe më shumë . Duhet të siguroheni që te ruani kopjet e të gjitha faturave të lidhura me shpenzimet tuaja mjekesore, kështu që ju mund të provoni se sa para ju duhet të merrni. Pagat e pa paguara - Nëse një dëmtim ose sëmundje ju bën të humbisni punën për çdo periudhë të caktuar apo te zgjatur kohe , ju mund të jeni titullar të ligjshëm për të marrë pagat e humbura. Kjo është e vërtetë edhe në qoftë se ju keni për të vizituar mjekët apo terapistët për trajtim gjatë orarit të punës, per disa ore, muaj apo vite pas një aksidentit. Shqetësime emocionale - Për shkak se përkufizimi i " lëndime personale " është dëm i trupit, mendjes apo emocioneve të një personi, dëme emocionale si ankthi etj. mund të kete në raste të caktuara. Ne këto rtaste ju me të vërtetë keni nevojë për një avokat të kualifikuar në anën tuaj , sepse emocionet nuk mund të vërtetohen me fakte konkrete si ne rastin e një fature mjekësore .
Marreveshja- Për të zgjidhur ceshtjen shpejt, është shpesh në interesin më të mirë të palës kundershtare te arrihet ne nje zgjidhje me mearrëveshje. Ky nxitim behet para se I demtuari te kerkoje shumë më tepër para. Kjo është arsyeja pse është gjithmonë e mençur për të folur me një avokat te fushes se lendimeve personale në lidhje me rastin tuaj.
Avokatet tane do jene pranë jush per t’ju keshilluar falas, dhe pastaj të vendosni se si të procedohet më mirë me rastin tuaj. Një avokat i aftë do të dijë të përfshijë rehabilitimin e ardhshëm në padi. Në fund të fundit , ju nuk duhet të jeni të detyruar te paguani më shumë se ju keni për të shpenzuar.

Keni nje rast te tille !
Na shkruani per nje keshille falas :

Emri

Email

Mesazhi Juaj

Ndërmjetësimi

Ndërmjetësimi Misioni i Ndërmjetësit është që të sigurojë qytetarëve shqiptarë, një mundësi tjetër për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve të tyre, me një mënyrë alternative Civile; Ndërmjetësimin. Qëllimi ynë është për të dhënë ndihmën tonë në reformimin e sistemit tonë të drejtësisë, të zbatimit të ligjit, për të promovuar integritetin, vlerat morale e për t'i dhënë fund një një mosmarrëveshje me një buzëqeshje e shtrëngim duarsh.
Ligji 10385 dt.24.02.2011, i njeh ndermjetesit te drejten per zgjidhur mosmareveshjet ne rruge jashtegjyqesore. "Me ndermjetesim fitojne te dyja palet" dhe "Nje mosmareveshje te perfundoje ne nje mareveshje" është motoja e ndermjetësit. Ndërmjetësimi është një alternativë e zgjidhjes se mosmarëveshjeve civile apo penale, që nga eksperieca e vendeve të tjera është më efikase e shpejte dhe ekonomike, ku janë vetë palët që vendosin.
Jo cdo mosmarëveshje duhet detyrimisht te zgjidhet ne gjykate. Ndermjetesimi eshte ajo menyre zgjidhje, ne te cilen palet nuk ka mundësi të humbin, nuk ka nje gjyqtar apo nje prokuror që të vendosë për ta dhe te dyja palet perhere fitojne.
Ndermjetesi eshte personi qe ligjeron mareveshjen e paleve dhe I jep kesaj mareveshje fuqine e titullit ekzekutiv, ose thene ndryshe, ben te mundur qe mareveshja e paleve, te jete e barabarte me nje vendim gjyqësor të formës së prerë.
Perse te zgjedhim ndermjetesimin? Ndermjetesimi eshte rruga me e shkurter, e cila eviton cdo ane negative te nje mosmareveshje. Me ndermjetesim evitojme shpenzimet e :
1. Avokatit,
2. Te procedurave gjyqesore,
3. Te eksperteve,
4. Te permbaruesit,

Mbi te gjitha nese per nje ceshtje gjyqesore do te harxhojme 1-5 ose me shume vite kohe, me ndermjetesim e zgjidhim edhe brenda dites..

Keni nje rast te tille !
Na shkruani per nje keshille falas :

Emri

Email

Mesazhi Juaj

Këshillime dhe përfaqsim në fushën e të drejtës Administrative.

Këshillime dhe përfaqsim në fushën e të drejtës Administrative. Studio e avokatise, perfaqeson te gjithe Subjektet e prekura nga vendimet administrative, te cilat I konsiderojne te padrejta.
Tashmë, të gjitha subjektet tregtare apo vartësit në institucionet shtetërore, mund t’i drejtohen gjykates administrative, e cila në bazë të ligjit duhet të nisë shqyrtimin brenda 7 ditëve.
Ndryshe nga më parë në këtë gjykatë procedurat gjyqesore jane me te shpejta për të zgjidhur çështjet. Stafi jone do tju perfaqsoje ne gjykaten administrative duke mbrojtur cdo te drejte tuajen te shkelur. Mos hezitoni ti drejtoheni zyres tone nese keni marre nje gjobe te pamerituar.
Mos hezitoni te kerkoni ndihmen tone, nese patenta juaj eshte pezulluar nga organet e policies. Cdo veprim I kryer nga organet e Policise Rugore eshte subject I kundershtimit brenda nje afati prej 45 diteve perpara Gjykates Administrative.

Stafi I specializuar I zyres tone do te asistoje dhe do te luftoje per te nxjerre ne drite te drejten tuaj.

Keni nje rast te tille !
Na shkruani per nje keshille falas :

Emri

Email

Mesazhi Juaj

Këshillime dhe përfaqsim në fushën e të drejtës Penale

Këshillime dhe përfaqsim në fushën e të drejtës Penale Studio e Avokatisë, ofron perfaqesim dhe mbrojte për akuzat penale qe janë ngritur nga organi i akuzës ndaj klientëve të saj.

Ajo është e përgatitur profesionalisht që t’iu ofrojë konsulencën e duhur, sidomos për veprat penale në fushën e biznesit,
mashtrimeve financiare, taksave, doganave,
sigurimeve e më gjerë.

Keni nje rast te tille !
Na shkruani per nje keshille falas :

Emri

Email

Mesazhi Juaj

Këshillime dhe përfaqsim në fushën e të drejtës familjare

Këshillime dhe përfaqsim në fushën e të drejtës familjareNë zyrat tona do të gjeni një trajtim të kujdesshëm, duke i drejtuar ato fillimisht drejt ndërmjetësimit, si një nga mënyrat që sjell pasoja më të kënaqshme, e më të shpejta në zgjidhjen e mosmarveshjeve.

Keni nje rast te tille !
Na shkruani per nje keshille falas :

Emri

Email

Mesazhi Juaj

TOP