Legjislacion

KLIKONI PËR TË LEXUAR OSE SHKARKUAR LIGJIN 

 PARTNERË STRATEGJIK – DHOMA KOMBËTARE E NDËRMJETESVE

dhomandermjetesveAv.Nd. Loren Lico është themelues i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve , dhe anëtar aktiv i saj, pjesëmarrës dhe organizues i aktivieteteve të kësaj dhome. Av. Loren Lico ka punuar shumë per njohjen dhe përhapjen e gjerë te ndërmjetesimit si mënyre për orientimin dhe zgjidhjen e problemeve mes palëve.www.mediation.org.alTOP