Rreth Studio Ligjore Lico & Associates

Studio ligjore “Liço & Associates” drejtohet nga Av. Nd. Loren Liço, ne bashkepunim me stafin e specializuar gjithesejcili ne fushen perkatese, Administrative, Civile, Penale, Kushtetuese, etj.

 

MISIONI 

Misioni i Lico & Associate është të ofrojë shërbime ligjore me cilësi të lartë, me integritet, profesionalizëm dhe respekt për klientët tanë dhe të komunitetit . Duke bërë këtë , ne me kënaqësi përpiqemi të gjithë sëbashku duke pranuar se qëllimi ynë kryesor është që të shërbejë klientëve tanë në mënyrë efektive . Në ndjekje të këtij misjoni, ne i përmbahemi vetëm këtyre vlerave :

  • “EXCELLENCE” . Ne përpiqemi që të jemi një nga ofruesit më i kërkuar të shërbimeve ligjore në rajon.
  • “SHËRBIMI” . Ne përpiqemi për të përmbushur apo tejkaluar pritjet e klientëve tanë në të gjitha aspektet e përfaqësimit të tyre ligjor .
  • “INKURAJIMI” . Ne promovojmë një atmosferë kolegjiale në të cilën të gjithë bashkëpunëtorët tanë janë të inkurajuar për t’u bërë udhëheqës në komunitetet ligjore , të biznesit dhe të shoqërisë civile .
  • “FORCA”. Ne kryejmë punët tona për të siguruar forcën dhe rritjen e nevojshme për të tërhequr dhe për të mbajtur avokatët dhe stafin e cilësisë më të lartë.
  • “DIVERSITETI” . Ne inkurajojmë diversitetin midis gjymtyrëve tona dhe të respektimit të dallimeve mes nesh .
  • “MBËSHTETJA” Ne punojmë çdo ditë për të përmirësuar qëndrimin përkrahës , lidhje të përbashkët dhe ndjenjën kolektive të humorit -atmosferë të veçantë të punës – e cila është një shenjë dalluese e firmës sonë .
  • “KOMUNITETI”. Ne ndjekim besimin tonë se individët me një ndjenjë të familjes dhe komunitetit dhe me interesa jo vetëm për praktikën e ligjit, janë më të mirët.


loren images

AV.ND. LOREN LIÇO 

Av.Nd. Loren Liço, brezi i tretë në këtë profesion, Doktorant dhe pedagog I së drejtës pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu Durrës”, Themelues i Dhomës Kombëtar
e të Ndërmjetësve, pjsmarrës në shumë Konferenca Shkencore Ndërmkombëtare. Specializuar në fushat e “Ndërmjetësimit, Konsulencë për shoqëritë tregëtare, Ekspert fiskal, Shpërblim dëmi” Gjithashtu aktiv me pjesëmarrje në shoqërinë civile,
Themelues i Fondacionit të parë dhe të vetëm në fushën e tij “Fondacioni Shqiptar i Transplanteve dhe Organ-Dhuruesve “ERI”

 

 

 

 

TOP